Opening Statement is een theatercollectief dat voorstellingen maakt rond grote maatschappelijk-ideologische thema’s. Opening Statement maakt voorstellingen met als doel handvatten te bieden waarmee een publiek uitgenodigd wordt deel te nemen aan dialoog.

Opening Statement omarmt de pluriformiteit van theater als kunstvorm en gelooft daarom dat vorm onderdeel is van de boodschap en derhalve voortkomt uit de inhoud. Vertrekkend vanuit filosofie, literatuur en wetenschap probeert Opening Statement conventionele of gevestigde denkbeelden te bevragen. Zo probeert Opening Statement samen met een publiek na te denken over hoe we de toekomst voor ons zien.

Opening Statement gelooft dat kunst een essentieel onderdeel is van het maatschappelijk debat, en een cruciale rol speelt in de vorming van ideeën op de lange en korte termijn en dat theater zodoende een vorm van activisme is, of kan zijn. We geloven dat het belangrijkste moment van de voorstelling het gesprek is wat het publiek achteraf voert over de inhoud en wereldbeelden die in een voorstelling naar voren komen. En dat het succes van een voorstelling af te meten is in hoeverre die in staat is mensen te verleiden of aan te zetten tot dat gesprek.

Daaruit voortkomend zijn wij ervan overtuigd dat theater het best tot zijn recht komt als het actief de snijvlakken met gesprek opzoekt en dat nagesprekken, debatavonden en lezingen niet slechts tot randprogrammering dienen maar een primair en gelijkwaardig onderdeel vormt van onze werkwijze.

Opening statement gelooft dat zowel debat als theater een kunstvorm in progress is. En zet zich in om te blijven zoeken naar hoe lopend debat en spelend theater elkaar ontwikkelend kunnen beïnvloeden. 

De vaste kern van Opening Statement bestaat uit Claire Bender, Joeri Heegstra en Samir Veen.